Poslovni kurs

Poslovni kurs icon

Ovaj kurs i predviđeni program nastave vam omogućavaju da stručno koristite najznačajnije Microsoft Office računarske programe, kako na radnom mjestu, tako i privatno. Kako bi ste uspješno savladali ovaj kurs potrebno je osnovno predznanje i minimalno iskustvo u radu na računaru. Kurs je namenjen svima onima koji već koriste računar i žele da postignu veći profesionalni kvalitet.

Naš pristup

Praksa, praksa i još prakse. Vjerujemo da se najbolje uči kroz praksu, pa smo tako i u našim kursevima fokus stavili na praktičan rad. IT EXPERT ljudi vole opuštenu radnu atmosferu, dobru energiju i zabavu, jer vjerujemo da se tada novo znanje najbolje i najlakše usvaja. Konstantno ćemo pratiti vaš rad tokom obuke kao i vaš napredak. Radimo u manjim grupama baš kako bi bili u mogućnosti da budemo posvećeni našim polaznicima.

Cijene kurseva

U zavisnosti od broja časova, tipa obuke i broja polaznika cijene su različite. U tabeli ispod možete pogledati tačne cijene za svaku vrstu obuke.

Našim polaznicima smo omogućili i plaćanje u ratama.

VRSTA OBUKE BROJ ČASOVA CIJENA OBUKE
Grupna 22 170 KM
Individualna 12 280 KM
Grupna Online 20 140 KM
Individualna Online 16 240 KM

Nudimo popuste za vjerne polaznike koji nakon nekog završenog kursa i sledeći upišu kod nas. Takođe, nudimo Vam mogućnost grupnog popusta ukoliko neki kurs upišete sa nekim od svojih prijatelja, poznanika ili članova porodice.

Plan rada:

 • Organizacija podataka u računaru
  • Upoznavanje sa Windows Explorerom i načinima njegovog pokretanja
  • Kreiranje foldera i podfoldera
  • Promjena imena foldera i fajlova
  • Brisanje foldera i fajlova
  • Brisanje i povratak foldera i fajlova iz korpe za otpatke
  • Kreiranje prečica
  • Kopiranje i premještanje foldera i fajlova
  • Brisanje sadržaja iz korpe za otpatke
  • Kompresija i dekompresija foldera
 • Microsoft Word
  • Pokretanje Microsoft Word-a
  • Osnovni elementi programskog prozora
  • Promjena tastature
  • Unošenje teksta
  • Upoznavanje se tasterima na tastaturi
  • Markiranje i selekcija
  • Kopiranje i premještanje tekst
  • Korištenje alatke Format painter
  • Brisanje teksta
  • Unos simbola
  • Alatke Undo i Redo
  • Alatke Find i Replace
  • Podešavanje stranice
  • Orijentacija stranice
  • Veličina stranice
  • Podešavanje margina
  • Kreiranje teksta u kolonama
  • Rad sa paragrafim
  • Formatiranje teksta
  • Oblik i veličina slova
  • Naglašavanje teksta
  • Alatke Superscript i Subscript
  • Boja slova
  • Napredna podešavanja sekcije Font
  • Poravnanje teksta
  • Razmak između pasusa i redova
  • Dodavanje okvira oko teksta
  • Dodavanje boje oko teksta
  • Alatke za nabrajanja
  • Kreiranje futnota
  • Kreiranje hedera i futera
  • Numerisanje stranica
  • Okvir oko stranice
  • Pozadinska boja stranice
  • Veliko početno slovo
  • Kreiranje tabela
  • Umetanje i brisanje redova i kolona
  • Spajanje ćelija
  • Razdvajanje ćelija
  • Brisanje redova, kolona i tabele
  • Umetanje slika u tekst
  • Dodavanje nove stranice
  • Priprema stranice za štampanje
  • Snimanje dokumenta
  • Kreiranje footnote i endnote
  • Rad sa sekcijama
  • Dodavanje različitih headera i footera na stranice dokumenta
  • Numerisanje brojeva stranica
  • Formatiranje brojeva stranica
  • Dodavanje naslovne stranice
  • Kreiranje sadržaja
  • Rad sa stilovim
  • Dodavanja vodenog žiga na stranicu
  • Excel spreadsheet
  • Postavljanje šifre na dokument
  • Kreirenje PDF dokumenta
 • Microsoft Excel
  • Pokretanje Microsoft Excela
  • Zatvaranje Microsoft Excela
  • Osnovni elementi programskog prozora
  • Podešavanja u Control Panel-u
  • Podešavanje Excel-a
  • Kreiranje sopstvenih menija
  • Rad sa ćelijama
  • Unos, brisanje i editovanje podataka u ćelije
  • Selektovanje ćelija (susjedne i nesusjedne ćelije)
  • Alatka Fill
  • Alatka Clear
  • Formatiranje ćelija – upotreba alata format cells
  • Kreiranje stila ćelije
  • Pronalaženje i zamjena podataka u ćelijama
  • Selektovanje listova
  • Imenovanje listova
  • Dodavanje novih listova
  • Brisanje listova
  • Kopiranje i premještanje
  • Zaključavanje listova
  • Formatiranje listova
  • Selektovanje redova i kolona
  • Umetanje novih redova i kolona
  • Brisanje redova i kolona
  • Podešavanje visine redova i širine kolona
  • Sakrivanje kolona i redova
  • Zamrzavanje i odmrzavanje redova i kolona
  • Uvod u formule i funkcije
  • Kreiranje jednostavnih formula
  • Pozivanje osnovni funkcija: SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT
  • Sintaksa funkcije
  • Kreiranje naprednijih formula
  • Pozivanje složenijih funkcija:
   • funkcije za rad sa tekstom: LOWER , PROPER, UPPER, TEXT, CONCATENATE, LEFT, RIGHT, MID, LEN, REPLACE, TRIM, CLEAN, SEARCH i dr.
   • logičke funkcije: IF, IFERROR, OR, NOT, AND
   • funkcije za pretraživanje i reference: VLOOKUP, HLOOKUP
   • funkcije za rad sa datumima i vremenom: NOW, TODAY, DATE, YEAR, DAY, MONTH, HOUR, MINUTE, NETWORKDAYS, WORKDAY i dr
   • matematičke funkcije: ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, SUMIF, ROMAN, POWER, SQRT, SUBTOTAL, SUMPRODUCT, SUMIFS, RAND, RANDBETWEEN i dr
   • statističke funkcije: AVERAGE, AVERAGEIF, COUNT, COUNTIF, COUNTIFS, MIN, MAX i dr
   • finansijske funkcije: PMT, FV i dr
   • funkcije za ispitivanje grešaka : ISERROR, ISNA, ISERR
  • Kreiranje mješovitih formula
  • Apsolutne, relativne i miješane adrese
  • Prikaz formula i funkcija u ćelijama
  • Napredno sortiranje podataka
  • Napredno filtriranje podataka
  • Rad sa pivot tabelama
  • Izrada grafikona iz pivot tabela
  • Osnovni elementi grafikona
  • Kreiranje grafikona
  • Editovanje grafikona
  • Alatka subtotal
  • Alatka Text to Columns
  • Data Validation
  • Remove Duplicate
  • Group / Ungroup
  • Uvoz podataka programa
  • Podešavanje margina
  • Podešavanje orjentacije papira
  • Štampanje selektovanog opsega
  • Skaliranje dokumenta
 • Microsoft PowerPoint
  • Upoznavanje sa Power Point programom
  • Osnovni elementi programskog prozora
  • Kreiranje slajdova
  • Brisanje slajdova
  • Dupliranje slajdova
  • Sakrivanje slajdova
  • Korištenje i podešavanje layouta na prezentaciju
  • Unos objekata na slajdove i njihovo formatiranje
  • Dodavanje dizajna slajdovima i njihovo podešavanje
  • Dodavanje tranzicije slajdovima i njihovo podešavanje
  • Dodavanje animacija objektima i njihovo podešavanje
  • Različiti način prikaza slajdova
  • Pokretanje prezentacije od početka
  • Pokretanje prezentacije od trenutnog slajda
  • Snimanje prezetacije
  • Snimanje prezentacije u obliku Slide Showa
  • Dodavanje akcija na objekte slajda
  • Linkovanje slajdova
 • Email
  • Kreiranje email adrese
  • Rad sa email porukama
  • Dodavanje priloga na email poruku
  • Kreiranje adresara
  • Organizacija email poruka
  • Kreiranje email potpisa

Sertifikacija

Nakon usvajanja novog znanja, informacija i mnogo praktičnog rada tokom kursa slijedi sertifikacija. Završetak kursa krunišemo dodjelom sertifikata koji je uključen u cijenu kursa.

Često postavljana pitanja

Ne. Ovaj kurs je namjenjen svima koji se slabo ili skoro nikako ne snalaze sa računarom.
Svi naši polaznici će dobiti materijale za učenje, a naši predavači će Vam biti dostupni putem e-mail kontakta da Vam pomognu i daju sugestije gdje griješite. Odgovaramo u najkraćem mogućem roku na sve Vaše upite.
Većinom će biti u poslijepodnevnim časovima, njih ćemo na osnovu želja i potreba većine polaznika nakon konsultacija sa svim polaznicima odrediti za grupnu i online obuku, dok će se termin individualne obuke u potpunosti prilagoditi polazniku.
Kontakt sa nama možete ostvari telefonom (+387 66 442 248), email-om (info@informatickikursevi.com), popunjavanjem kontakt forme na OVOM LINKU ili lično dolaskom na našoj adresi (Gavre Vučkovića br. 4, zgrada Jevrejskog kulturnog centra, Banja Luka).

Poslovni kurs

Vještine koje ćete naučiti:

 • Organizacija podataka u računaru
 • Microsoft Word (program za obradu teksta) – početni i napredni nivo
 • Microsoft Excel (program za tabelarne proračune) – početni i napredni nivo
 • PowerPoint (program za izradu prezentacija)
 • Rad sa email-om

Broj časova: 12 - 20

VEĆ OD

140 KM

Prijavi se
Zoran Janković

Zoran Janković, predavač kursa ms office

Profesor informatike. Posjeduje 5 godina iskustva u razvoju Java mobilnih aplikacija, 12 godina iskustva u radu kao profesor informatike. Pored edukacije koju vodi u oblasti razvoja Android aplikacija posjeduje i ECDL sertifikat. Dugogodišnje iskustvo je garancija da ćete kao polaznik u našoj školi dobiti samo najbolje. Završio Fakultet Informacionih Tehnologija i Filozofski Fakulte u Banjoj Luci.

Prijava na kurs

Možete se prijaviti na kurs i putem kontakt telefona: +387 66 442 248 ili popunjavanjem forme ispod.

Vrste obuke

Grupna obuka

Osnovna prednost ovog vida obuke je grupna atmosfera koju pojedinci trebaju da bi ih ona podstakla na neki rad (npr. neki od nas nemaju motivaciju za trening kod kuće, ali kada odemo u teretanu i vidimo kako drugi treniraju onda i mi dobijemo motivaciju), zanimljivije je (uvijek je neko raspoložen za neku zabavu, neko smiješno pitanje ili pitanje kojeg se Vi možda ne bi sjetili u datom trenutku, konstataciju…), širi je krug informacija (više ljudi = više informacija, što nam može pomoći u praćenju najnovijih trendova, završetku nekog zadatka, otkrivanju vlastitih pogrešaka, ali i učenju na tuđim itd).

Individualna obuka

Sva pažnja i vrijeme predavača je posvećeno samo Vama, brže učite, predavač se može prilagoditi Vašem nivou znanja čime znatno štedite vrijeme i novac, imate mogućnost uticaja na plan i program rada, tj. birate samo one teme koje Vas interesuju, na osnovu izabranih tema ostavljate mogućnost nama da Vam dodijelimo predavača koji je ekspert za te oblasti. Na prvi pogled ovo je skuplja obuka, ali je u stvari jeftinija za ljude kojima ove prednosti znače za brži napredak i bolje usvajanje znanja.

Online obuka

UŽIVO: štedi vrijeme i novac, fokus na predavanje je veći (neki ljudi ne vole buku, galamu, kao i konstatacije i pitanja drugih ljudi koja im mogu narušiti koncetraciju), komfor kućnog ambijenta. Takođe postoji i niz prednosti online predavanja uživo u odnosu na online kurseve koji nisu uzivo na kojima pregledamo snimak nekog snimljenog predavanja. Neke od tih prednosti su: bolja i brža komunikacija sa predavačima, mogućnost uticaja na plan i program rada, predavanja su na našem jeziku, predavačima Vam pregledaju i objašnjavaju zadatke koje imate nakon predavanja, ne daju Vam samo gotova rješenja zadataka bez objašnjenja itd.