Microsoft Excel je program za proračunske tablice koji je razvijen od strane Microsoft-a. Zajedno sa Microsoft Word-om i PowerPoint-om čini sastavni dio programskog paketa Microsoft office. Microsoft Excel je alat za analizu podataka. Mogućnosti korištenja Excela su razne poput organizacije podataka, stvaranje listi ili baze podataka. Sadrži alate za analizu koji omogućavaju kreiranje tabela i generisanje grafikona na osnovu podataka u tabelama. Mnoštvo organizacija koristi Excel za upravljanje proračunima, poslovno planiranje, evidenciju kupaca, analizu prodaje, čuvanje podataka o klijentima i sl.

Šta ćete naučiti na ovom kursu:

  • Formatiranja ćelija
  • Rad sa formulama i funkcijama
  • Rad sa listovima
  • Sortiranje i filtriranje podataka
  • Apsolutne, relativne i miješane adrese
  • Uslovna formatiranje podataka u ćelijama
  • Pivot tabele
  • Kreiranje grafikona

ads

Grupna obuka

Cijena 190 KM

Upiši ovaj kurs

Obuka 1 na 1

Cijena 260 KM

Upiši ovaj kurs

Prijavite se za naš newsletter