ArchiCAD

ArchiCAD je sigurno najpopularniji program za arhitektonsko projektovanje uz pomoć računara. Ovaj kurs će vam pomoći da savladate njegovu primjenu u praksi. U prvih nekoliko lekcija ćete naučiti kako se crtaju osnovni elementi kao što su zidovi, krov, vrata, prozori, stepenište itd., dok je drugi deo kursa posvećen generisanju tehničkih crteža, kotiranju, štampanju.

Šta ćete naučiti na ovom kursu:

 • Upoznavanje sa radnim okruženjem
 • Alatke za 2d crtanje
 • Lejeri i etaže
 • Modelovanje ploče, terena i kretanje iz 2d u 3d prozor
 • Perspektiva i aksonometrija
 • Modelovanje zida
 • Modelovanje stepeništa
 • Materijali i kompoziti
 • Alatke greda i stub
 • Vrata i prozori
 • Objekti biblioteke
 • Presjeci
 • 3d isječci
 • Pravljenje zona, šrafura i teksta
 • Renderovanje slika
 • Kotiranje i automatsko kotiranje
 • Smještanje crteža na Layout i štampanje crteža

ads

Grupna obuka

Cijena 200 KM

Upiši ovaj kurs

Obuka 1 na 1

Cijena 350 KM

Upiši ovaj kurs

Prijavite se za naš newsletter