Ne postoji samo jedan, idealan program koji bi koristili svi dizajneri korisničkog iskustva (UX) i korisničkog interfejsa (UI) ili baš svi koji se bave grafičkim i veb dizajnom. Trenutno je dostupno mnogo više od jednog softvera i, po svemu sudeći, biće ih još, a kao dva najaktuelnija alata na polju UX i UI dizajna izdvajaju se Adobe Experience Design CC, odnosno Adobe XD, i Skeč (eng. Sketch) kompanije Bohemian Coding.

Ovaj put upoređujemo ta dva programa, predstavljamo njihove sličnosti i razlike i uočavamo prednosti i mane, kako bismo doneli zaključak o tome koji od njih zavređuje više pažnje dizajnera i, na kraju, koji je brži i efikasniji za korišćenje.

Za početak, napominjemo da je pre kreiranja XD rešenja kompanija Adoubi (eng. Adobe) konstantno nadograđivala opcije dostupne u programima Fotošop (eng. Photoshop) i Ilustrator (eng. Illustrator). Ta dva alata su visokoplasirana na tržištu već skoro 30 godina i jasno je da Adoubi interfejs dobro poznaje skoro svaki dizajner. Ipak, godine su prolazile bez novih alata i to je loše uticalo na sveukupnu poziciju, posebno kada je i razvoj nekih drugih aplikacija zaustavljen.

Sticaj okolnosti, dakle, doveo je do toga da veliki broj veb dizajnera priželjkuje alternativno rešenje. Ono se i pojavilo 2009. godine, a zove se Skeč. Mnogi su ga doživeli kao osveženje – rafiniranu aplikaciju specijalizovanu za kreiranje vektorske grafike, prototipa i saradnju među dizajnerima.

Na osnovu brojnih komentara korisnika, zaključak je da je većina od početka zadovoljna ovim alatom, te je vrlo brzo postao svojevrstan standard. Doduše, samo za one koji rade na Mac računarima.

I dalje, međutim, mnogi koriste Fotošop i Ilustrator, ne može se reći da su od njih svi odjednom odustali, ali novi alat je punih sedam godina bio na vrhu najtraženijih veb dizajn aplikacija. Sve dok Adoubi nije odlučio da uzvrati udarac.

U martu 2016. godine ta kompanija lansirala je novu aplikaciju iz svog kreativnog paketa i nazvala je AdobeExperience Design CC ili skraćeno – Adobe XD. Reč je o programu za kreiranje vektorskih grafika i pravljenje prototipa dizajnerskih rešenja. Ciljna grupa su svi oni koji se bave UX i UI dizajnom. Isti oni, dakle, koji su i ciljna grupa za Skeč.

Dizajneri su se našli pred dilemom. Pomenuta dva programa su slična, a opet različita. Da li koristiti oba? Ili je efektnije opredeliti se za jedan. Ali, za koji?

Ovim tekstom pokušaćemo da odgovorimo na pitanje šta to Skeč ima što Adobe XD nema. I obrnuto.

SLIČNOSTI

Izgled

Primetno je da su oba programa zasnovana na veoma sličnom korisničkom interfejsu. Postoje, međutim, male razlike. U vertikalnom meniju sa leve strane, recimo, Skeč ima dodatne ikone, a i na gornjoj liniji okvira takođe nudi više opcija. Celokupan izgled te aplikacije upotpunjen je plavom bojom, dok je XD monohromatski.

Brzina, preglednost, funkcionalnost

Oba programa se mogu pohvaliti brzinom, mada brojni korisnici ističu da je Adobe XD za nijansu i brži. U slučaju, na primer, testiranja kreiranog prototipa, u programu Experience Design dovoljno je da se upotrebi skraćenica CMD/CTRL + Enter.

Sa druge strane, u ekstenziji Kraft, kompanije InVision (eng. Craft by InVision), koja se kao spoljašnji dodatak udružuje sa aplikacijom Skeč i specijalizovana je upravo za pregled prototipa, potrebno je da se svaka postavka (eng. board) sinhronizuje sa prototipom svaki put kada dođe do neke izmene. Tek onda se dodaljena URL adresa kopira u pretraživač. To znači dva koraka više, što u velikoj meri može usporiti rad dizajnera. U Kraftu, međutim, prototip izgleda realističnije.

Čuvanje i deljenje podataka

U oba slučaja postoji opcija skladištenja podataka u virtuelnom prostoru za tu namenu (eng. cloud). Jedna mogućnost je pohranjivanje svih podataka u Adobe Creative Cloud-u, dok je ekvivalent tome Sketch Cloud. Odatle se podaci lako mogu deliti sa svima.

Prečice

Poznato je koliko prečice (eng. shortcuts) u korišćenju programa mogu da skrate vreme kreiranja jednog dizajna – od konceptualizacije, preko dizajna, prototipa i testiranja, do isporuke finalnog rešenja klijentu. U oba programa o kojima je ovde reč, prečice su iste ili slične za većinu osnovnih funkcija, poput kopiranja i isecanja, pravljenja duplikata, otvaranja novog dokumenta, zatvaranja postojećih prozora ili približavanja i odaljavanja same grafike. Ono po čemu su prečice različite, upravo je ono u čemu se ova dva alata međusobno razlikuju.

RAZLIKE

U ČEMU JE ADOBE XD EFIKASNIJI?

Ugrađeni snimač ekrana postoji samo u ovom softveru. Reč je o opciji koja omogućava pravljenje video snimaka svih interakcija koje nastanu u toku testiranja jednog prototipa, i to bez potrebe da se instalira dodatni program za snimanje. Ova mogućnost je poznata i kao stvaranje prototipa uživo (eng. live prototyping).

Ponavljanje šablona (eng. repeat gridjedna je od osnovnih funkcija ovog Adoubi programa, uz pomoć koje je moguće jednostavno ponavljati i multiplicirati već postavljene strukture sadržaja, sa unapred određenom konfiguracijom razmaka između objekata i linija, veličine teksta, boje okvira i drugih elemenata.

Postavljanje interaktivnog prototipa u alatu XD moguće je bez uključivanja treće strane, odnosno bez potrebe za instalacijom spoljašnjih dodataka. Prototipi sačuvani u programu Experience Design, međutim, nemaju opciju za fiksne odeljke poput zaglavlja i sličnih sekcija, kao što to nudi Kraft, ekstenzija u Skeču.

Saradnja podrazumeva rad više dizajnera na jednom projektu. Adobe XD nudi prostor za rad (eng. artboard) kojem može da pristupi više ljudi odjednom, a svaka izmena čuva se u realnom vremenu.

Postoji i opcija vizuelnog verziranja (eng. visual versioning) koja korisnicima daje mogućnost pristupa revidiranom sadržaju. U svakom trenutku može da se pristupi ranijoj verziji dizajna i da se sa nekog od prethodnih rešenja izmene prenesu u trenutnu verziju.

Zajednički panel vrednosti (eng. assets panel) na jedinstven način objedinjuje interaktivne preporuke (eng. style guides) za boju, (slovne) znakove i simbole. Kada se nešto promeni u panelu zajedničkih vrednosti, promena se automatski primenjuje u svakom sledećem koraku. Skeč takođe koristi različite varijable za boju, izgled znakova i simbola, ali svaka od promenljivih se nalazi u zasebnom panelu.

Izvor: PopArt studio

POPULARNI KURSEVI

Prijavite se za naš newsletter